facebook-paylas

DOĞAL GAZ

Botaş tarafından dağıtım şirketleri ile paylaşılan bilgi doğrultusunda; son günlerde mevsimsel koşulların etkisinin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz miktarındaki azalmalar nedeniyle ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde arz-talep dengesini sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğduğu belirtilmektedir.

Mevzuat hükümleri kapsamında; ülkemiz doğal gaz arz güvenliliğinin sağlanmasını teminen, şebeke işletmecisi konumunda olan iletim şirketinin talimatlarına dağıtım şirketinin ve ilgili tüketicilerin uyması zorunludur.

Bu çerçevede; 20.01.2022 saat 08:00 itibariyle, ikinci bir bildirime kadar, günlük tüketiminiz, 2022 yılı ocak ayının ilk 19 günlük tüketim toplamının günlük ortalamasının %60’ı ile sınırlandırılmıştır. Talimata aykırı hareket edilmesi halinde BOTAŞ tarafından dağıtım firmasına uygulanacak olan müeyyideler tarafınıza aynı koşullarda yansıtılacaktır.

Söz konusu doğal gaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için destekleriniz beklenmektedir.

( Uygulama yıllık doğal gaz tüketimi 300.000 m3 / yıl olan firmalar için geçerlidir. )

 

Ayrıntılı  Bilgi : Kargaz .A.Ş